GezondBegin Orthomoleculair Therapeut

Orthomoleculaire Therapie. De beste arts staat in de keuken (chinees gezegde)

Privacyverklaring

 • Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  Contactgegevens:
  www.gezondbegin.nu – Scheveningseweg 367, 2584AA, Den Haag – 070 44 43 524

  Janneke de Boer is de functionaris gegevensbescherming van GezondBegin. Zij is te bereiken via janneke@gezondbegin.nu

  PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
  GezondBegin kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van GezondBegin, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan GezondBegin verstrekt. GezondBegin kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres

  WAAROM GEZONDBEGIN GEGEVENS NODIG HEEFT
  GezondBegin verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
  – Het afhandelen van jouw betaling
  – Verzenden van mijn nieuwsbrief, e-book en/of reclamefolder
  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  – Om training & consulten op maat te geven

  HOE LANG GEZONDBEGIN GEGEVENS BEWAART
  GezondBegin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens (uit een intake) worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

  SOORTEN GEGEVENS
  Nieuwsbrief
  GezondBegin verzamelt jouw voornaam  en emailadres voor:
  – email nieuwsbrief en gezondheidtips
  De gegevens worden enkel voor de nieuwsbrief gebruikt.

  E-book
  GezondBegin verzamelt jouw naam en e-mailadres voor:
  – E-book met menstruatiepijn, hormonen in balans, gezondbeginnen met gezondbegin, gezondbegin weekmenu.
  De gegevens worden eenmalig gevraagd en op geen enkele manier voor andere doeleinden gebruikt.

  Trainingen en workshops en cursussen
  GezondBegin verzamelt gegevens voor deelnemers aan trainingen en workshops en cursussen.
  De gegevens worden eenmalig gevraagd en op geen enkele manier voor andere doeleinden gebruikt. Gegevens uit de Google Forms worden uitsluitend gebruikt voor het opstellen van facturen en om contact te leggen via email of schriftelijke weg.

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres

  Gegevens van cliënten 

  GezondBegin verzamelt pas adresgegevens van cliënten tijdens de eerste sessie die na de intake plaatsvindt. Deze gegevens worden eenmalig en uitsluitend gebruikt voor het opstellen van facturen.

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens

  Mindmaps en verslagen
  Elke sessie maak ik een mindmap van de sessie / verslag. Hiervan maak ik een scan, die ik direct na het versturen verwijder. Een papieren versie wordt opgeborgen in de map, voor gebruik in de volgende sessie. Aan het eind van het behandeltraject kun je de papieren versie van alles sessies mee naar huis nemen, of door mij laten vernietigen.

  Op de mindmap / verslag staan de volgende gegevens:

  • Je voornaam
  • Datum sessie

  DELEN MET ANDEREN
  GezondBegin verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
  Op de website van GezondBegin worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. GezondBegin gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  GOOGLE ANALYTICS
  GezondBegin maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties vanGezondBegin bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan GezondBegin te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. GezondBegin heeft hier geen invloed op.

  GezondBegin heeft Google geen toestemming gegeven om via GezondBegin verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar janneke@gezondbegin.nu. GezondBegin zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

  BEVEILIGEN
  GezondBegin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van GezondBegin maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

  Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door GezondBegin verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GezondBegin op via janneke@gezondbegin.nu.

  CONTACT
  www.gezondbegin.nu is een website van GezondBegin. GezondBegin is als volgt te bereiken:

  Vestigingsadres: Scheveningeseweg 367, 2584AA, Den Haag
  Inschrijvingsr KvK: 66177707
  Telefoon: 070 44 43 524
  E-mailadres: janneke@gezondbegin.nu